Tag Archives: Lục Ngạn

Vải Thiều Lục Ngạn mất mùa
by nhamnt 6 months ago

Vải Thiều Bắc Giang mất mua, giá tăng mạnh

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Theo tình hình giá cả thị trường hiện nay , giá vải thiều đầu mua đã khá đắt trên thị trường Hà Nội với mức giá khá chênh lệch nhau,...