Tag Archives: dẹp loạn giá thuốc

by phuongttm 4 years ago

Giá thuốc trên thị trường tới bao giờ mới được “dẹp loạn” ?

Loading… Giá thuốc trên thị trường luôn được quan tâm bởi nó là mặt hàng không “đừng” được.  Việc loạn giá thuốc đã được đưa ra bàn thảo từ lâu, tuy nhiên trên thực tế việc quản lý chưa đạt yêu cầu. Để trị “bệnh” này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy […]