Tag Archives: giá heo

Giá heo hơi nhích tăng dần
by nhamnt 2 years ago

Tình hính giá heo hơi đang tăng dần trở lại

Theo chuyên mục giá cả thị trường của Shopping-time.net đưa tin. Tình hình giá heo hơn trên thị trường toàn quốc đang nhích dẫn qua cơn sốc – Giá heo hơi đã nhích 4.000 – 5.000 đồng/kg...