Tag Archives: giá trị kim ngạch

xuất khẩu cà phê trong tháng đạt 156.258 tấn (tương đương 2.604.300 bao, bao 60kg)
by Adsystem 3 years ago

Cà phê xuất khẩu tháng 6/2018 tăng cả lượng lẫn giá

Loading… Mặc dù giá cả thu mua cà phê xuất khẩu Robusta kỳ hạn đã giảm xuống mức thấp hai năm rưỡi nhưng khối lượng xuất khẩu vẫn đạt hiệu suất cao. Theo dữ liệu báo cáo sơ bộ tháng 6 của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong tháng đạt […]