Tag Archives: tuoi dan

by nhamnt 4 months ago

Dân- Dần nên cân nhắc khi về chung 1 nhà

Người xưa có cầu “Cùng tuổi nằm duỗi mà ăn”, tuy nhiên không phải tuồi nào cũng đúng và đối với con giáp đồng tuổi Dần thì nên cân nhắc chút. Cụ thể như thế nào? Mời các...