Xem ngày cưới năm 2017 cho nam sinh 1991 và nữ 1993

Loading...

Chú rể sinh năm 1991 và cô dâu 1993 cưới hỏi ngày nào là đẹp nhất trong năm 2017 này . Mời các bạn cùng Shopping-time.net đi tìm hiểu thông tin ngày cưới chính xác cho cô dâu và chú rể nhé!

Thông tin cô dâu- chú rể

 • Chú rể sinh năm 1991
  Tức là Năm Tân Mùi
 • Cô dâu sinh 1993
  Tức là Năm Quý Dậu

xem-ngay-cuoi-hoi-hom-nay

Xem ngày cưới hỏi đẹp trong năm, tính theo ngày, tháng, năm âm lịch:

Tháng âm lịch Ngày đẹp âm lịch
Tháng 01 Ngày 03 – 08 – 20 – 22
Tháng 02 Ngày 05 – 12 – 24
Tháng 03 Ngày 08 – 13 – 19 – 20
Tháng 04 Ngày 12 – 16 – 19 – 24 – 28
Tháng 05 Ngày 06
Tháng 06 Ngày 05 – 06 – 18 – 21 – 22 – 24
Tháng 07 Ngày 08 – 12 – 18 – 24 – 27
Tháng 08 Ngày 05 – 10 – 21 – 29 – 30
Tháng 09 Ngày 02 – 11 – 14
Tháng 10 Ngày 10 – 11 – 20 – 26
Tháng 11 Ngày 06 – 11 – 18 – 19 – 28 – 30
Tháng 12 Ngày 03 – 06 – 12 – 18

Một số thống kế các thông tin cần thiết khi xem ngày cưới trích từ  sách tử vi như sau:

Mệnh Lộ bàng thổ (Đất bên đường) Kiếm phong kim (Vàng đầy gươm)
Ngũ hành Thổ Kim
Năm kỵ cưới hỏi Người nam tuổi Mùi kỵ cưới vợ những năm Dần. Năm Đinh Dậu 2017 Không kỵ cưới hỏi Người nữ tuổi Dậu kỵ cưới chồng những năm Ngọ. Năm Đinh Dậu 2017 Không kỵ cưới hỏi
Đại lợi, Tiểu lợi Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 01, 07, 12 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 02, 06 (âm lịch) là Tiểu lợi
Cô Hư Sát Người nam tuổi Tân Mùi kỵ cưới vào những tháng 09, 10 âm lịch Người nữ tuổi Quý Dậu kỵ cưới vào những tháng 03, 04 âm lịch
Cô thần Quả tú Người nam tuổi Mùi sinh vào tháng 06 âm lịch Không phạm Cô thần Người nữ tuổi Dậu sinh vào tháng 07 âm lịch Không phạm Quả tú

Xem tử vi  đưa ra một số lựa chọn ngày cưới dành cho cô dâu 1991 và chú rể 1993

 • Tháng 01 âm lịch: Tháng này thuộc Đại lợi – Không kỵ điều gì. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 03 – 08 – 20 – 22
 • Tháng 02 âm lịch: Tháng này thuộc Tiểu lợi – Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 05 – 12 – 24
 • Tháng 03 âm lịch: Tháng này thuộc Phu chủ – Kỵ chú rể. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 08 – 13 – 19 – 20
 • Tháng 04 âm lịch: Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu – Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 12 – 16 – 19 – 24 – 28
 • Tháng 05 âm lịch: Tháng này thuộc Ông cô – Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 06
 • Tháng 06 âm lịch: Tháng này thuộc Tiểu lợi – Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 05 – 06 – 18 – 21 – 22 – 24
 • Tháng 07 âm lịch: Tháng này thuộc Đại lợi – Không kỵ điều gì. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 08 – 12 – 18 – 24 – 27
 • Tháng 08 âm lịch: Tháng này thuộc Nữ thân – Kỵ cô dâu. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 05 – 10 – 21 – 29 – 30
 • Tháng 09 âm lịch: Tháng này thuộc Phu chủ – Kỵ chú rể. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 02 – 11 – 14
 • Tháng 10 âm lịch: Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu – Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 10 – 11 – 20 – 26
 • Tháng 11 âm lịch: Tháng này thuộc Ông cô – Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 06 – 11 – 18 – 19 – 28 – 30
 • Tháng 12 âm lịch: Tháng này thuộc Đại lợi – Không kỵ điều gì. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 03 – 06 – 12 – 18